เวลาให้บริการ

สายด่วนบริการ 7*24ชม.

โทรหาเรา

+86-13585569799

ก่อด้วยศิลาแลง

วัดกำแพงแลง | เพชรบุรี

2020-8-19 · ก่อด้วยศิลาแลงตั้งอยู่บนฐานที่ซ้อนกันอย่างน้อย 2 ชั้น ศิขระหรือส่วนยอดของปราสาทได้หักพังลงมาแล้ว ...

ปราสาทหนองหงส์ (Pra sat nong hong ...

ปราสาทหนองหงส์ : ตั้งอยู่บ้านโนนดินแดง เป็นโบราณสถานขนาดเล็กประกอบด้วยปรางค์ ๓ องค์ ก่อด้วยอิฐ ตั้งบนฐานก่อด้วยศิลาแลงต่อเนื่องเป็นฐาน ...

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ...

2011-6-20 · อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ไป ท่องเที่ยวไทย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สนุกและเพลิดเพลินกับ ...

36. วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่

5) กำแพงวัดก่อด้วยศิลาแลง ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย 01. จาก. thailandtourismdirectory.go.th, วันที่เข้าถึง 12 เมษายน 2563.

จังหวัดร้อยเอ็ด

2016-2-18 · อยู่ในเขตอำเภอเกษตรวิสัย ก่อด้วยศิลาแลง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ตั้งอยู่บนเนินดินมีแนวคูน้ำล้อมรอบ ทับหลังที่พบเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้าง ...

อโรคยาศาลา

2016-8-17 · ปราสาทประธาน ก่อด้วยศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง มีมุขยื่นออกไปปทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นทางเข้าเพียงด้านเดียว ผนังอีกสามด้านทำเป็นประตูหลอก กรอบประตูและทับหลัง ทำด้วยหินทราย ทับหลังบนกรอบประตูด้านใต้ยังแกะสลักลวดลายไม่เสร็จ แต่พอมองออกว่า …

ปราสาทตาเมือนโต๊ด | ฐานข้อมูล ...

สำหรับ บรรณาลัย ก่อด้วยศิลาแลง มีประตูทางเข้าอยู่ทาง ด้านหน้าคือทิศตะวันตกซึ่งหันหน้าเข้าหาปราสาทประธาน ทางด้านทิศ ...

@อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร

ศาลพระอิศวร ตั้งอยู่ด้านหลังศาลจังหวัด เป็นฐานก่อด้วยศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมยกพื้นสูง 1.5 เมตรมีบันไดขึ้นด้านหน้าบนฐานชุกชีอยู่เป็นที่ตั้ง ...

:: เว็บไซต์จังหวัดยโสธร ยินดี ...

2019-10-2 · บริเวณดอนกู่ มีศาสนสถานที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเขมร ลักษณะเป็นปราสาทก่อด้วยศิลาแลงและอิฐ สร้างขึ้นประมาณ พุทธศตวรรษที่ ๑๗ - ๑๘ สมัยพระ ...

เมืองโบราณศรีมโหสถ จ. ...

2019-9-18 · ด้านหลังมีบ่อน้ำก่อด้วยศิลาแลง อายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 โบราณวัตถุที่ขุดพบ ได้แก่ เทวรูปต่าง ๆ และเศษ ...

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ก่อด้วยอิฐ และอิฐปนศิลาแลง ปรางค์แต่ละองค์มีประตูเข้าได้ เฉพาะทิศตะวันออกอีก ๓ ทิศ เป็นประตูหลอก ปราสาทปรางคู์กู่ ...

จังหวัดสระแก้ว

2016-2-18 · กำแพงแก้วก่อด้วยศิลาแลง อาจมีซุ้มประตูที่ด้านตะวันออก นอกกำแพงแก้วมีบารายขนาดเล็กและใหญ่อยู่ทางด้านทิศตะวันออก ...

จำหน่ายศิลาแลงคุณภาพดี จาก ...

ศิลาแลงเกิดขึ้นได้ในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น ฝนตกมาก แต่แล้งนานด้วย ในฤดูฝนน้ำใต้ดินมีระดับสูง ทำให้ท่วมตอนบนของชั้นดิน (ซึ่งต่อไปกลายเป็น ...

ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ...

ปราสาทเมืองสิงห์ก่อด้วยศิลาแลง เคยพังทลายอย่างมาก ก่อนที่จะได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปัจจุบัน ประกอบด้วยปราสาทประธาน ...

ญ.มรดกทางวัฒนธรรม

2021-8-5 · บริเวณดอนกู่ มีศาสนสถานที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเขมร ลักษณะเป็นปราสาทก่อด้วยศิลาแลงและอิฐ สร้างขึ้นประมาณ พุทธศตวรรษที่ ๑๗ - ๑๘ สมัยพระ ...

อโรคยาศาลา

2016-8-17 · ปราสาทประธาน ก่อด้วยศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง มีมุขยื่นออกไปปทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นทางเข้าเพียงด้าน ...

ปริศนาโบราณคดี l ''ยวนพ่ายโคลง ...

2021-8-8 · 5 มีกำแพงก่อด้วยศิลาแลงล้อม ตรงกับสภาพของเมืองศรีสัชนาลัย มีแหล่งขุดบ่อแลงขนาดใหญ่ (พอๆ กับที่กำแพงเพชร) อีกทั้งกำแพงเมืองศรีสัชนาลัยก็ก่อ ...

ปราสาทหนองหงษ์

ปราสาทหนองหงส์ เป็นโบราณสถานขนาดเล็กประกอบด้วยปรางค์ 3 องค์ ก่อด้วยอิฐ ตั้งบนฐานก่อด้วยศิลาแลงต่อเนื่องเป็นฐานเดียวกัน หันหน้าไปทางทิศ ...

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

2019-7-22 · ศาลพระอิศวร ตั้งอยู่ด้านหลังศาลจังหวัด เป็นฐานก่อด้วยศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมยกพื้นสูง 1.5 เมตรมีบันไดขึ้นด้านหน้าบนฐานชุกชีอยู่เป็นที่ตั้ง ...

สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม

2010-6-4 · ทางทิศเหนือของชาลากากบาทมีอาคารโถงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 6.40 เมตร ยาว 20.40 เมตร ก่อด้วยศิลาแลงมีหินทรายประกอบบางส่วน อาคารนี้หันหน้าไปทางทิศใต้มีทางเข้าออกอยู่ทางทิศตะวันออกและอยู่ทางทิศตะวันตกของอาคาร บนฐานพลับพลามีเสาหิน 4 ต้น มีระเบียงทางเดินล้อมอาคาร รวม 3 ด้าน ยกเว้นด้านหน้า เข้าใจว่า …

อุทยานประวัติศาสตร์เมือง ...

2016-11-17 · กำแพงเมืองก่อด้วยศิลาแลง เป็นโบราณสถานที่ได้รับอิทธิพลจากขอมอันมีอยู่เพียงแห่งเดียวทางภาคตะวันตกของประเทศไทย ...

สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม

2010-6-4 · บันไดต้นทาง บันไดต้นทาง จากกระพักเขาด้านล่าง ทางทิศตะวันออกที่ก่อด้วยศิลาแลง เป็นชั้น ๆ 3 ชั้น สุดบันไดขึ้นมาเป็น ชาลารูปกากบาท ยกพื้นตรง ...

วัดสระศรี

2016-11-8 · ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 31 เมตร เสาวิหารก่อด้วยศิลาแลง โดยส่วนท้ายของวิหารเชื่อมต่อเป็นส่วนเดียวกับระเบียงคด พระอุโบสถ ...

สถาปัตยกรรม

2021-9-2 · มีคูน้ำหรือกำแพงที่ก่อด้วยอิฐและ ศิลาแลง ล้อมรอบแสดงขอบเขตวัด สิ่งก่อสร้างที่เป็นหลักจะประกอบด้วยอาคารที่เป็นวิหาร ...

ศิลาแลง ก็สามารถใช้สร้างบ้าน ...

ศิลาแลง (Laterite) หรือเรียกอีกชื่อว่าแม่รัง เป็นดินชั้นกลาง ที่พื้นผิวมีผลจากกระบวนการผุพังทางธรณีวิทยา มีส่วนประกอบสำคัญทางเคมี คือ ออกไซด์ของเหล็ก และอะลูมิน่า สามารถพบได้ในเขตประเทศร้อนชื้น ลักษณะเด่นคือมีรูพรุน และมีสีน้ำตาล หรือแดง แตกต่างกันไปแล้วแต่พื้นที่ …

เมืองคูบัว

2021-8-21 · บันไดก่อด้วยอิฐขึ้นไปยังฐานวิหารก่อด้วยศิลาแลง โบราณสถานหมายเลข 18 หรือวัดโขลง เป็นโบราณสถานที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดใน ...

วัดศรีสวาย เดิมเป็น "เทวสถาน ...

2019-3-29 · ๔. กำแพงวัด ก่อด้วยศิลาแลง ล้อมรอบโบราณสถานภายในไว้ทั้งหมดพื้นที่กว้าง ๑๐๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๕๐ เมตร และมีซุ้มประตูทางเข้าทางทิศใต้หรือ ...

วัดศรีสวาย เดิมเป็น "เทวสถาน ...

2019-3-29 · ปรางค์ ๓ องค์ เป็นประธานของวัด ส่วนฐานก่อด้วยศิลาแลง และตอนบนก่อด้วยอิฐ …

วัดกำแพงแลง

2021-9-4 · วัดกำแพงแลง หรือ วัดเทพปราสาทศิลาแลง ตั้งอยู่ในเขต ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อยู่ห่างแม่น้ำเพชรบุรีมาทางตะวันออกประมาณ 1 กิโลเมตร ชื่อดั้งเดิมไม่มีผู้ใดทราบแน่ชัด สำหรับชื่อที่เรียกกันว่า "กำแพงแลง" นั้นคงเป็นชื่อที่ผู้คนในสมัยหลังเรียกกันตามลักษณะที่พบเห็น เนื่องจากภายในวัดมี …