เวลาให้บริการ

สายด่วนบริการ 7*24ชม.

โทรหาเรา

+86-13585569799

พระโพธิสัตว์ประทับนั่งทางเหนือ

PANTIP : Y13032297 จริงหรือที่พระพุทธ ...

2012-12-7 · ทำนองวัดป่าทางอีสานหรือทางเหนือหลายๆวัด มีเส้นทางออกไปบิณฑบาตหลายๆเส้น บางทีสลับกันไป และเป็นเส้นทางยาวไกล ทุรกันดาร ก็มีไม่น้อย บางเส้น ...

พระมัญชุศรีโพธิสัตว์

ชาวจีนส่วนใหญ่นิยมเรียก "พระมัญชุศรีโพธิสัตว์" ว่า "เหวินซูผูซ่า" อันเป็นการเรียกแบบแปลความหมายของพระนาม ไม่ใช่การเรียกทับศัพท์ เหวิน( ...

โบราณสถานบ้านจาเละหมายเลข 3 ...

- ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 410 (ปัตตานี–ยะลา) จากจังหวัดปัตตานี ประมาณ 15 กิโลเมตร ถนนจะเลียบแนวคูเมืองทางทิศตะวันตกทางด้านเหนือลงไปและผ่านที่ว่า ...

เที่ยวสระโกสินารายณ์ หย่อนใจ ...

นอก กำแพงเมืองทางด้านทิศเหนือ มีสระน้ำขนาดใหญ่กว้างประมาณ 200 เมตร ยาวประมาณ 400 เมตร เรียกกันว่า สระโกสินารายณ์ เชื่อกันว่าเป็นสระน้ำ ...

พญามาร,เทพที่เป็นใหญ่ในปรน ...

2021-8-22 · พญามาร,เทพที่เป็นใหญ่ในปรนิมมิตวสวัตดี เทวปุตตมาร มารคือเทพบุตร เป็นเทพยิ่งใหญ่ระดับสูงสุดแห่งชั้นกามาวจรชื่อว่า ปรนิมมิตวสวัตดี...

เมืองโบราณ

2017-9-22 · ตามประเพณีคนไทยใหญ่หรือเงี้ยวในภาคเหนือ วัดสำคัญของบ้านเมืองมักชื่อว่า "วัดจองคำ" มีแทบทุกจังหวัดแถบภาคเหนือลักษณะเด่น ...

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และ ...

2010-6-5 · ค้นพบอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และมหาสถูปเขาคลังนอก จ.เพชรบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 กรมศิลปากร โดยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ได้ดำเนิน ...

อัฟกานิสถานแหล่งผลิต ...

2021-8-18 · อัฟกานิสถานแหล่งผลิต "พระพุทธรูป" องค์แรกในโลก

๒. ข้อมูลด้านศิลปะ (ภาพสลักนูนต ...

เส้นทางเข้าสู่แหล่ง: จากแยกมิตรภาพ ตัวเมืองสระบุรี ใช้ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) มุ่งหน้านครราชสีมา ประมาณ

ประวัติพระพุทธเจ้า ตอนที่ 2

ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน รูปภาพพระพุทธเจ้า ...

Writer -ประวัติความเป็นมาพระอวโลกิ ...

อักษรคำว่า "พระโพธิสัตว์" ในภาษาจีนเรียกว่า "ผูซ่า"ส่ ...

แผ่นหินสลักภาพเล่าเรื่องชาดก ...

2017-8-1 · รูปแบบศิลปะ ภาพสลักรูปพระโพธิสัตว์ประทับนั่งอยู่ภายใน ...

ศิลปะสมัยศรีวิชัย | สาระ ...

2  · -พระโพธิสัตว์วัชระหรือพระวัชรโพธิสัตว์ ในคาบสมุทรภาคใต้ ...

เรื่องธรรมดาของพระโพธิสัตว์

9. ประทับนั่งเหนือสันถัตหญ้าบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ 10. ทรงบริกรรมอานาปานสติกัมมัฏฐาน 11. ทรงกำจัดกองกำลังของมาร 12.

พระโพธิสัตว์ Archives

ประติมานวิทยา พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เป็นพระโพธิสัตว์ ...

gl204:4 [Dou book online]

2015-3-15 · ประทับนั่งเหนือสันถัตหญ้าบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ 10. ทรงบริกรรมอานาปานสติกัมมัฏฐาน 11. ทรงกำจัดกองกำลังของมาร 12.

พระโพธิสัตว์กวนอิม พระอมิตา ...

2020-3-5 · พระโพธิสัตว์กวนอิม พระอมิตาพุทธ พระตารา พระจีนต่างๆ ในห้อง ...

บทความGL 204 ศาสตร์แห่งการเป็นพระ ...

หลังจากที่พระโพธิสัตว์ได้หลีกออกจากสำนักของอุทกดาบสและ ...

วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ สระบุรี ภาพ ...

2016-10-4 · ถึงจะมีความคล้ายคลึงกับการประทับนั่งเทศนาธรรม ในพุทธประวัติตอนเทศนา "พระสัทธรรมปุณฑริกสูตรบนยอดเขาคิชกูฎ" ที่มี ...

ชุดที่ ๒ ภาพที่ ๓ เจ้าชายสิทธัต ...

2013-10-19 · พระโพธิสัตว์ลุกขึ้นจากพระแทนบรรทม เสด็จไปยังพระทวาร ตรัส ...

พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ ตาม ...

2019-6-19 · พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ ตามความเชื่อทางมหายาน สวัสดีครับ ...

ปรางค์กู่ | ฐานข้อมูลแหล่ง ...

ห้องตรงกลางมีแผนผังรูปกากบาท ขนาด 4.7x5.7 เมตร พื้นที่ภายในก่อวางเรียงด้วยศิลาแลง บริเวณกึ่งกลางห้องเยื้องไปทางเหนือเล็กน้อย มีแท่น ...

พระพุทธรูป – พิพิธภัณฑ์หอพุทธ ...

พระพุทธรูปปางปฐมเทศนาองค์นี้สร้างขึ้นจากหินทรายแดงเมืองจูนาร์ (Chunar) มีความสูงจากฐานถึงพระรัศมี ๑.๖ เมตร ขนาดหน้าตักกว้าง ...

อำเภอ เมือง ชัยภูมิ ท่องเที่ยว ...

2017-9-6 · อยู่ในท้องที่อำเภอเมือง ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 32 กม.ตามทางหลวงหมายเลข 2159 (ชัยภูมิ-หนองบัวแดง) เป็นน้ำตกขนาด ...

ถ้ำพระโพธิสัตว์ | ฐานข้อมูล ...

จากแยกมิตรภาพ ตัวเมืองสระบุรี ใช้ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) มุ่งหน้านครราชสีมา ประมาณ 20.1 กิโลเมตร จะพบถนนเข้าสู่วัดถ้ำโพธิสัตว์ทางขวามือ ...

พระพิมพ์กรุเมืองสุพรรณบุรี

"พระพิมพ์กรุเมืองสุพรรณบุรี"ตอนที่ 1 โดยนายสำราญ กาญจนคูหา เมื่อมั่นใจ จงตั้งใจทำไปเถิด จะบังเกิดผลเช่นใด ค่อยว่ากันเมื่อทำเสร็จเรียบร้อย ...

ข้อแตกต่างระหว่าง "พระไดบุตสึ ...

2020-12-4 · ข้อแตกต่างระหว่าง "พระไดบุตสึเมืองนารา" กับ "พระไดบุตสึเมืองคามาคุระ" ประเทศญี่ปุ่น. ดร. วันชัย แก้วไทรสุ่น. พระไดบุตสึ ...

"พุทธศาสนา" บนเส้นทางสายแพรไหม ...

จาก เมืองคาชการ์ ศาสนาพุทธได้เผยแพร่เข้าประเทศจีนตามเส้นทางสายไหม ทั้งเส้นทางตอนเหนือ และตอนใต้ในเส้นทางตอนเหนือนั้น ...

ถ้ำพระโพธิสัตว์ | ฐานข้อมูล ...

เส้นทางเข้าสู่แหล่ง จากแยกมิตรภาพ ตัวเมืองสระบุรี ใช้ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) มุ่งหน้านครราชสีมา ประมาณ 20.1 กิโลเมตร จะพบถนนเข้าสู่วัดถ้ำ ...